Biuro Audytorsko-Księgowe: Barbara Rafalska

Oferujemy szeroki zakres usług

BIEGŁEGO REWIDENTA      oraz

PROFESJONALNYCH KSIĘGOWYCH

skierowany do przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą, fundacji i stowarzyszeń. Współpracujemy z prawnikami, rzeczoznawcami, aktuariuszami i specjalistami prawa pracy.
Naszym Klientom gwarantujemy poufność oraz pełne bezpieczeństwo informacji i danych finansowych.

Posiadamy świadectwa kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów nr 354/95 z dnia 29 grudnia 1995 roku
oraz nr 15800/2006 z 21 września 2006 roku.
Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.
Działamy na rynku od 1995 roku, wcześniej pod nazwą Konsultacje Podatkowe i Księgowość Barbara Rafalska.

prowadzenie ksiąg rachunkowych i ksiąg przychodów i rozchodów

nadzór nad księgami rachunkowymi i podatkowymi

ewidencje rachunkowe i podatkowe

obsługa kadrowo-płacowa

konsultacje i doradztwo w zakresie organizacji księgowości

doradztwo podatkowe

inne usługi księgowe

badanie sprawozdań finansowych

przeglądy sprawozdań finansowych

doradztwo podatkowe

inne usługi audytorskie

KONTAKT


tel. 509-674-290

www.badaniebilansu.pl
SIEDZIBA

Biuro Audytorsko - Księgowe
Barbara Rafalska
ul. Sielecka 57/44
00-738 Warszawa

mapka dojazdu
INFORMACJE

Wpis do EDG nr 335087 z dnia 04 czerwca 2007
REGON 011157865
NIP: 521-101-84-59
Numer ewidencyjny biegłego rewidenta 11012
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych numer 3252